Условия за ползване

Фитнес аптека – Jurassic Park с домейн www.fitnessapteka.com е информационен уеб сайт, който съдържа медицинска, фармацевтична и спортна информация (справки и изследвания) за анаболни стероиди, политиката на който няма за цел да подтиква, рекламира или насърчава използването на продуктите, които могат да бъдат видяни. Информацията е за сведения на потребителите, на базата на която те сами вземат собственото си решение в интерес на здравето и сигурността си. Решението за приема на стероиди е само на потребителя и сайта не носи отговорност за него.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  • Потребител е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Фитнес аптека – Jurassic Park.

Услуга/и на сайта включват:

  • Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • Участие в сайта за дискусии на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване до модератор на вече публикувани мнения.

ФИТНЕС АПТЕКА АД прави всичко възможно за да поддържа вярна, точна и актуална информация! Без да изключва възможност за инцидентно възникване на обективни несъответствия или пропуск в ресурсите за черпане на известия. Фитнес аптека – Jurassic Park не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на уеб страницата.