Терапията след стероиден цикъл се отнася до приема на медикаменти за преодоляване негативните последици от преустановяването приема на анаболни стероиди. Екзогенното вкарване на стероиди в организма потиска ендогенното производство на хормони по време на въздействието на външните. Това е въпрос, на който трябва да се обърне внимание при прекратяване периода на приемане на стероиди. Ако приемът на стероиди се преустанови внезапно, без да е на лице вътрешно производство на хормони, резултатът може да бъде удължено състояние на хипогонадизъм (ниски нива на андроген) и значителна загуба на мускулна маса, енергия, проява на депресия и нарушени сексуални функции. Културистите наричат това състояние “post cycle crash”. В тази статия се обсъждат медикаменти, които обикновено се използват в прозореца на следстероидната употреба за стимулиране естественото производство на тестостерон и корекция на хормоналния дисбаланс.

Оста ХХТО

В човешкото тяло оста хипоталамус-хипофиза-тестикули контролира биосинтеза на тестостерон. Този процес се извършва на три нива на принципа на отрицателната обратна връзка. Хипоталамусът, разположен в мозъка произвежда GnRH (гонадотропин-освобождаващ хормон) когато изпита необходимост да бъде произведен тестостерон. GnRH изпраща сигнал към второто ниво на оста, хипофизата, за производството на лутеинизиращ хормон (LH). LH от своя страна изпраща съобщение до Лайдиговите клетки в тестисите (трето ниво) да секретират тестостерон. Като се има предвид ролята LH, той се разглежда като основен пряк контрольор в синтеза на тестостерон. Тестостерон и други полови хормони, които се освобождават в резултат на това LH стимулиране, служат като противотежест. Те осигуряват отрицателна обратна връзка за понижаване на секрецията на LH и предпазване от свръхсекреция на тестостерон. Синтетичните анаболни стероиди, разбира се, изпращат същата отрицателна обратна връзка. Нивото на серумния тестостерон следователно намалява.

Външна помощ за възстановяване на ХХТО

Потискането на естествения синтез на тестостерон вследствие употребата на стероиди обикновено е временно явление. Дори и да не се прави нищо, нормалният синтез на андрогени в тялото обикновено се възстановява до няколко месеца след като прекратяване на стероидния цикъл. Проблемът възниква, когато това чакане може да повлияе негативно на постигнатите резултати по време на тренировките. Следстероидната терапия е широко прилагана от културистите и атлетите с цел стимулиране на оста хипоталамус-хипофиза-тестикули и по-бързо възстановяване производството на естествен тестостерон. За да се постигне това ефективно обаче, трябва първо да разберем как обикновено изглежда възстановяването без външна помощ. Само тогава можем да идентифицираме нивата на ХХТО, които са най-отворени към манипулация с медикаменти за подпомагане.

Медицински изследвания върху аспекта на последствията от прекратяване употребата на анаболни стероиди липсват. В повечето случаи се разглеждат проучвания, извършени върху единичен прием на хормон от пациенти, подложени на хормонално-заместителна терапия. Едно от най-подробните мнения по този въпрос идва от разследването на тестостерон енантат. То включва група от хора, на които са били прилагани инжекции тестостерон енантат, в доза от 250 мг на седмица, в продължение на 21 седмици. Различни хормони се измерват всяка седмица по време на цялото изследване и 4 месеца след прекратяване на приема. В началото на терапията нивата на LH са потиснати в пряка връзка с повишаването на тестостерона в организма. След отнемане на стероида се наблюдава забавено възстановяване на нормалните нива на LH, които започват да се коригират след 3 седмици. Възстановяване нивата на тестостерона е наблюдавано след 10та седмица.

Изследването показва, че едно от първите неща, които сле случват след прекратяване приема на стероиди е, че мозъкът разпознава нивата на тестостерона отново като ниски. Това води до коригиране в нивата на GnRH и LH сравнително бързо. Значителното забавяне обаче във възвръщане нивата на тестостерон обаче, се дължи до голяма степен на тестисите, които не проявяват реакция към LH. След месеци на ниска стимулация те са загубили своя обем и са атрофирали. Това е добре описан страничен ефект от употребата на анаболни стероиди. Понякога този страничен ефект не е видимо разпознаваем.

hCG в следстероидната терапия

Човешки хорионгонадотропин (ЧХГ) е лекарство за фертилитет, което имитира действието на лутеинизиращия хормон.Сред спортистите е най-популярен под наименованието Pregnyl (Прегнил). Той се използва най-често в периода след стероиден цикъл за справяне с атрофията на тестисите и хормонално възстановяване. Pregnyl (Прегнил) обикновено се приема в солидна доза за период от 2-3 седмици. Целта на приема е да бъдат допълнително стимулирани тестисите, така че първоначалният им обем да бъде възстановен по-бързо отколкото само разчитайки на физиологичното производство на LH. Важно е да се помни, че Pregnyl (Прегнил) не трябва да се употребява много дълго. Чувствителността на тестисите към този хормон е деликатен механизъм и когато Pregnyl (Прегнил) се приема прекалено дълго или в прекалено високи дози, рецепторът за LH може да загуби чувствителност и следователно да се наруши процесът на възстановяване.

Антиестрогени в следстероидната терапия

Антиестрогенните лекарства като Clomid (кломифен цитрат) и Нолвадекс (тамоксифен цитрат) също са често използвани в периода след цикъл. Тези лекарства се използват за блокиране на отрицателната обратна връзка при инхибиране на естрогена, който се среща предимно в хипоталамуса. Това може да насърчи повишено освобождаване на GnRH и следователно LH и тестостерон. Докато нивата на естроген не са особено високи при мъжете, той все още е много силен инхибитор на освобождаването на тестостерон. Целта на използването на антиестрогени е както спусък в корекцията нивата на LH и по-бързото увеличаване на общия LH. Те също се приемат за борба с гинекомастията, която може да се появи дори при ниски нива на естрогена.

Важно е да се отбележи, че употребата единствено на антиестрогени не се разглежда като ефективна стратегия във възстановяването на ендогенното производство на хормони след изхода от стероиден цикъл. Това е така, защото тези лекарства действат само като стимулатори за повишване производството на LH.

Традиционна следстероидната терапия

Следната програма за терапия след стероиден цикъл е разработена от д-р Майкъл Скели, един от най-добре познатите лица в областта на анаболните стероиди и хормонално-заместителните терапии. Скели е бил много силен за лобирането състоянието на хормонален дисбаланс в медицинската общност и правителството. Състоянието, причинено от употребата на стероиди при хормонално-заместителните терапии е наречено от него като стероид-индуциран хипогонадизъм. Той е направил анализи на кръвните проби на стотици пациенти, вследствие на което е разработил тази следстероидна програма за терапия. Леко променена форма на тази програма е посочена в клиничен доклад, включващ 19 здрави мъже, приемащи супрафизиологични (силно потискащи) дози тестостерон ципионат и нандролон деканоат в продължение на 12 седмици. Програмата на Скели за възстановяване се фокусира върху комбинираната употреба на Pregnyl, Nolvadex и Clomid и е може би програмата, употребавана след стероиден цикъл с най-голямо доверие днес.

Тази програма за терапия след стероиден цикъл започва със значителна доза Pregnyl (2000 IU всеки ден в продължение на 20 дни). Антиестрогени също се приемат по време на този период. Това е потенциално важно, тъй като hCG може да регулира активността на ензима ароматаза в тестисите. Така използването им може да намали естрогенните странични ефекти и отрицателната обратна връзка за потискане освобождаването на тестостерон. Приемат се тамоксифен цитрат (20 мг два пъти дневно) и кломифен цитрат (50 мг два пъти дневно). Докато през първите няколко седмици приемът на антиестрогени не показва особена ефективност, това не е така в средата и края на приема. В описаната програма нормалната хормонална функция се възвръща в рамките на 45 дни.

Човешки хорионгонадотропин (Pregnyl) се приема в доза 2000IU всеки ден за 20 дни. Кломифен цитрат 50 мг се приема два пъти дневно в продължение на 30 days.Tamoxifen цитрат се вземат 20 мг два пъти на ден за 45 дни.

Включването в следстероидна програма за възстановяване е толкова важно, колкото и състава на лекарства. Ако програмата се иницира твърде късно, могат да бъдат загубени ценни дни за възстановяване на хормоните. Ако програмата бъде стартирана твърде рано, може да бъде пропуснат оптималния прозорец. 20 дневният период на употреба на hCG (Pregnyl) е най-критичен. В случая с тестостерон, влизането в програмата би трябвало да стане след като нивото на тестостерон в кръвта падне под 350 ng/dL. Трябва да има едно малко припокриване с периода на цикъла, така че hCG (Pregnyl) да разполага с малко време за да подейства преди нивата на тестостерон да спаднат под нормалното ниво.

Точният момент за включване в постстероидната терапия се определя от полуживота на използваните стероиди. Ще използваме тестостерон ципионат за пример. Знаем, че полуживотът на всяка инжекция тестостерон ципионат е 8 дни. Една доза от 200 мг / седмица трябва да произведе равнища на около 2000-2400 ng/dL в кръвта след няколко седмици употреба. Това ще отнеме 3 полуживота (24 дни) за спад в нивата на тестостерона до около 250-300 ng/dL с тази доза. Така програмата за следстероидно възстановяване трябва да бъде иницирана няколко дни, до една седмица след последната инжекция тестостерон. Започването на програмата ще се отложи с по-високи дози. Например, при 500 мг тестостерон ципионат или енантат на седмица, трябва да отнеме 32 дни на тестостерона за неговия полуразпад и нива в кръвта под нормалните граници. В този случай програмата за възстановяване трябва да бъде стартирана две седмици след последната инжекция тестостерон. При пероралните стероиди програмата за възстановяване се иницира 7-10 дни преди прекратяване на приема на стероиди.